Sherlock Holmes I Bondefangerkloer - Den Stjaalne Tegnbog - A Confidence Trick


1910 - "Sherlock Holmes I Bondefangerkloer" or, "Den Stjaalne Tegnbog" or, "A Confidence Trick". Otto Lagoni as Sherlock Holmes. Nordisk Film Co., Denmark.

13 views0 comments

Recent Posts

See All